Slidlag

Indenfor byggeri har beton over de seneste år udviklet sig til at være et højteknologisk produkt. Beton skal i dag opfylde de forskellige krav der er til gulvvarme og til kravene om lydisolering, ligeledes skal den være plan og kunne modstå tryk. Det er nødvendigt med stor know-how og detalieret planlægning for at kunne udføre et fagligt godt arbejde. Til vores slidlag anvender vi kun certifikerte produktersom bliver blandet på stedet, Vores specialister sikre at vores arbejde opfylder tidens høje krav og med høj kvalitet i arbejdet.

Vores mange muligheder:

Varm slidlag: Beton med integret gulvvarme, her er bindemidlet hovedsageligt Cementog Caliumsulfat, det kan også konstrueres med mastisk asfalt.

Hurtig beton: Beton med lav krympning og lav spænding, kan anvendes op til 150m² og kan bruges uden fuger.

Flydende beton: Bliver udlagt ovenpå lyddug og varmeslanger, og bliver adskilt fra øvrige bygningsdele (feks. Vægge søjler støttemure, rør).

Styropor-beton/letbeton: Beton med en tørretid på 28 dage, den bruges til at udligne underligende ujævnheder eller til at udfylde eventuelle rør huller, eller for at opnå en bestemt højde.

Industri-beton: En solid og holdbar miljøvendlig beton.

Afretningsbeton: Beton der er forbundet med underlaget

Cement beton: Beton som har cement som bindemiddel.