Trinlydsdæmpning

GEFINEX (8mm) / GEFICELL (6mm)

Beskrivelse: Impact lydisolering under pudslag 


Lyd der går igennem bygningskonstruktioner fra f. eks én etage til en anden kaldes ”lydoverførsel”. Lydoverførsel kan være yderst generende, og den både kan og skal begrænses i både bolig , kontor- og instititutionsbyggeri. For at begrænse lydoverførsel indbygges materialer der bevirker en lydreduktion. Lydreduktionstal R dB er et mål for et materiales evne til at reducere lydoverførsel. Contec ApS, der i flere år, har beskæftiget sig med gulvkonstruktioner, forhandler flere produkter der effektivt forringer trinlydstransmissionen ved f. eks svømmende gulvkonstruktioner. Produkterne omfatter trinlydsmåtter med trinlydsforbedringsmål på henholdsvis 19 dB (6mm) og 27 dB (8mm), samt kantbånd til effektiv adskillelse af gulv og væg.. I moderne håndtering af byggematerialer er såvel nem og hurtig forarbejdning, som ringe fysisk belastning af de personer der arbejder med materialerne af stor betydning. Vi lægger stor vægt på, at vores trinlydsdæmpende produkter er enkle og hurtige at udlægge, samtidig med at materialernes vægt er meget ringe. Trinlydsmaterialerne er under stadig udvikling, og produkterne overvåges bl. a af Deutsches Institut für Bautechnik i Berlin.

Oversigt over dine fordele:

• Fremragende dæmpning af trinlyd og rumstøj
• Skovbundseffekten“ skåner leddene og rygsøjlen
• Velegnet til lægning oven på gulvvarme
• Kan skæres let og rent
• Restmaterialer kan bortskaffes miljørigtigt sammen med husholdningsaffaldet
• Silent Pro er allerede limet på parkettet (fra en mængde på 10 m²).
Din fordel: Gulvlægning og lyddæmpning klares i et arbejdstrin